• V mesiaci máj sa pri večerných sv. liturgiách modlíme aj májové pobožnosti, na ktoré vás srdečne pozývame. V pondelok stredu a v piatok – akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • V utorok 11. mája je sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa. Po večernej sv. liturgii sa budeme modliť moleben k  jeho úcte (namiesto mariánskeho molebenu).

  • Vo štvrtok 13. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

  • Všetky mamky našej farnosti pozývame v piatok 14.5. na detskú sv. liturgiu, pri ktorej sa vám chceme poďakovať krátkym programom a malým darčekom za to, že vás máme.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.                 .

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Pre tých, ktorí sa zapísali na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája a sú zo Sídliska III, máme oznam, že odchod autobusu bude ráno o 3.15 hod. z parkoviska Centrum (pri Jednote).
  • V nedeľu 16. mája organizuje Centrum pre rodinu – Sigord v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska Family Day. Myšlienkou tohto podujatia je zjednotiť sa v modlitbe a zviditeľniť hodnoty zdravej rodiny v našej spoločnosti. Program zameraný na rodinu bude prebiehať v meste na pešej zóne pred Ľudovou bankou od 13.00 hod. do 19.00 hod.
  • Budúcu nedeľu 16. mája bude pri obidvoch nedeľných liturgiách zbierka na podporu Katolíckych médií (rádio Lumen, televízia Lux a ostatné médiá).