Dnes popoludní večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok bude nácvik zboru a modlitby mužov.

V nedeľu 16. júla vás pozývame na odpustovú slávnosť, najmä na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., pri ktorej prednesie homíliu o. Anton Janič, farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Príprava na slávnosť začne už tradične v stredu 12. júla. Program prípravy je bohatý. Nájdete ho v Informátore, vzadu na nástenke a dverách na plagátoch. Využime tento čas na spoločnú modlitbu a stretnutie farskej rodiny pri spoločných bohoslužbách tu v chráme.

Pomazanie chorých budeme sláviť v stredu 12. júla po večernej sv. liturgii. Každý, kto má záujem o túto sviatosť, nech sa zapíše vzadu na papier.

Každý, kto by ešte chcel prispieť na kvetinovú výzdobu počas odpustovej slávnosti, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

V rámci 100. výročia fatimských zjavení sa s dovolením otca arcibiskupa Jána Babjaka SJ uskutočnia v Kňazskom seminári v Prešove v termíne 21. – 23. 7. 2017 modlitbové duchovné cvičeniach pre laikov formou trvalého večeradla. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na nástenke na plagáte.