Aktuálne oznamy k 9. januáru 2022

Dnes večer vás pozývame na modlitby chvál, ktoré začnú o 18.00 hod.

Budúcu nedeľu 16. januára bude zbierka na GTF PU a katolícke školy. Svoj milodar budete môcť vhodiť do pripraveného košíka vzadu na stolíku.

Vo štvrtok 13. januára bude po večernej sv. liturgii eucharistická poklona s požehnaním.

V piatok 14. januára bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia, po ktorej bude online stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

Veľká večiereň bude v sobotu 15. januára o 17.00 hod.

V nedeľu 16. januára bude rozdávanie sv. prijímania v čase 13.00 – 13.30 hod.

Povzbudzujem vás k zakúpeniu si časopisu Prameň, ktorý vydávajú bohoslovci z nášho kňazského seminára. Stojí 1,-€. Okrem iného v ňom nájdete krátky rozhovor s naším seminaristom Adamom a poinformujete sa o živote v seminári.

V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.

Hospodárenie farnosti za rok 2021 zverejníme po spracovaní účtovníctva v priebehu niekoľkých týždňov. Čo sa týka sobášov, tých bolo 5; krstov sme mali 20 a pohrebov bolo 24.