• Pozývame deti na nácvik nášho detského speváckeho zboríku, ktorý bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Skúška speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude tak isto v stredu, ale až o 19.00 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Po čase prázdnin a oddychu pozývame všetky deti z farnosti na spoločné stretnutia pri detských sv. liturgiách. Najbližšia detská sv. liturgia bude v piatok 14. januára o 17.30 hod.

  • V sobotu 15. januára sa budeme modliť večer o 17.00 hod pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Tak ako bola posunutá o jeden týždeň fatimská sobota, je posunuté aj toto večerdlo