Aktuálne oznamy k 9. februáru 2020

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond.

Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov. Stretnutie biblickej hodiny tento týždeň nebude kvôli mojej účasti na duchovnej rade pre manželov v rámci NTM. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

V piatok 14. februára pozývame všetky prvospovedajúce sa deti a ostatné deti farnosti na večer detí v chráme po detskej sv. liturgii.

V sobotu 15. februára vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorú povedie o. Martin Mekel na tému “Pokánie – cesta k radosti”. Začíname o 9:00 hod. spoločnou modlitbou. Pokračovať budeme prednáškou, moderovaným rozjímaním, agapé (pozývame všetkých, ktorí sa chystáte prísť, aby ste niečo priniesli), modlitbou sv. ruženca a sv. liturgiou o 12:30 hod. za našich zosnulých s panychídou a hramotami.

V nedeľu 16. februára vás pozývame na modlitby chvál s katechézou na tému manželstva a modlitbami za manželov so začiatkom o 18:00 hod.

V chráme chceme vytvoriť nástenku so situačnými fotografiami manželov. Prosíme preto manželov, ktorí sa chcú zapojiť, aby priniesli svoje fotografie do sakristie chrámu, aby sme túto nástenku mohli vytvoriť.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Slovo+, Misionár a farský Informátor. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii a ostatní zakúpiť zo stolíka.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča pozýva na DOD v piatok 14. februára v čase 15:00 – 18:00 hod. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

V nedeľu 23. februára sa v Aréne Poprad uskutoční Ruženec za Slovensko. Túto modlitebnú akciu má pod záštitou náš otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Počas programu vystúpia viacerí hostia (aj z Medžugorja). Začiatok je o 13:00 hod. a záverom je sv. liturgia o 20:00 hod. Srdečne vás pozývame modliť sa za Slovensko pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami. Samotné podujatie je apolitické. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

GMC Bárka pozýva deti a mladých vo veku 11 – 14 rokov na jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. marca v Juskovej Voli (pondelok – piatok). Registrácia prebieha iba online na stránke www.gmcbarka.sk. Cena je 52,-€. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.