Aktuálne oznamy k 9. decembru 2018

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka.

Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a agapé.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň.

Moleben pred narodením Pána sa pomodlime v stredu 12. decembra večer.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme v utorok 18. decembra ráno. Nahlásiť ich môžete u nás kňazov.

Predvianočná spoveď bude v nedeľu 23. decembra od 14:00 hod. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše vzadu na papier. Koledovať budeme v stredu 26. decembra od 13:00 hod.

V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€ a kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€.