Aktuálne oznamy k 9. 8. 2015

Dnes je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na stavbu fary.

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok 10. augusta budú po več. sv. liturgii modlitby matiek.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok a vo štvrtok ráno a v piatok večer.

V stredu 12. augusta sa po več. sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín (ikos 4 – 6).

V sobotu 15. augusta máme prikázaný sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním. O 17:00 hod. bude večeradlo obetované za kňazov.

15. – 16. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť v Klokočove.

Pozývame vás na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 22. – 23. augusta. Záujemcovia o autobus na nedeľu sa môžu hlásiť v sakristii.

Najbližšie zbierky na stavbu fary nás čakajú 13. septembra – Ruská Nová Ves a 27. septembra – Klenov. Dobrovoľníci na zbierku sa môžu zapísať vzadu na papier, ktorý je na stolíku.