Zajtra je Svetlý utorok – tretí deň Veľkonočných sviatkov, ale je to už pracovný deň. Sv. liturgie budú zajtra o: 6.30 sl. a 18.00 csl.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäťna detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

V piatok tohto Svetlého týždňa je voľnica.

V sobotu 14. apríla sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla v rámci fatimskej soboty, ktorá bola posunutá o jeden týždeň.

Tak isto sa budúcu sobotu 14. apríla koná prvá „Púť Božieho milosrdenstva“ v našej bazilike minor v Ľutine, na ktorú sme všetci srdečne pozvaný. Sv. liturgia sa začne o 10.00 hod. Po nej bude nasledovať prednáška sestier Kongregácie Božieho milosrdenstva, korunka k Božiemu milosrdenstvu a uctenie si relikvií bl. sestry Faustíny a bl. Jána Pavla II.

Budúcu nedeľu 15. apríla pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, po sv. liturgii o 10.00 hod.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Okrem iného je tam teraz časopis bohoslovcov Prameň v ktorom nájdete fotografie a rozhovory s našimi budúcimi novokňazmi. V sakristii tiež ponúkame na predaj CD, ktoré vydala skupina bohoslovcov Anastazis s názvom „(Ne)možné“ v cene 7,- €.