Dnes je jarná zbierka na charitu.

Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. s pôstnou katechézou.

V stredu a piatok budeme sláviť liturgiu vopredposvätených darov.

Krížova cesta bude v utorok 11. marcaa večer po sv. liturgii. Vo štvrtok bude veľkopôstny moleben a po ňom tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním.

V piatok 14. marca vás pozývame na modlitbu krížovej cesty detí po sv. liturgii.

Druhá zádušná sobota bude 15. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Oznamujeme predplatiteľom časopisu Misionár i tým, ktorí ste si ho zakúpili, že v najbližších dňoch nám doručí redakcia správne číslo na mesiac marec 2014. Tí, ktorí ste si ho už zakúpili, príďte si ho potom vyzdvihnúť do sakristie chrámu, aby ste ho neplatili ešte raz.

Vzadu zo stolíka si môžete vziať domov obálku s pôstnou krabičkou. Ide o aktivitu SKCH, ktorou pomáha ľuďom žijúcim v Afrike. Nezabúdajme, že k pôstu patrí aj pomoc tým, ktorí sú na nás odkázaní.

Správca farnosti Klenová spolu so svojimi veriacimi z filiálky Kalná Roztoka vyslovujú úprimné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli svojimi darmi na záchranu dreveného chrámu sv. Jána Krstiteľa.