Bratia a sestry, v tomto týždni vás pozývame na záverečné stretnutia pri katechézach, ktoré v našej farnosti ponúka spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty pod vedením o. Ľubomíra Petríka. Katechézy budú v pondelok a v stredu o 19.00 hod. (po večernej sv. liturgii).

V piatok 14. decembra dopoludnia budeme spovedať chorých našej farnosti. Ak by ste ešte chceli dohlásiť niekoho, kde nechodíme spovedať pravidelne každý mesiac, môžete tak urobiť v priebehu týždňa.

V sobotu 15. decembra popoludní o 15.00 hod. bude na fare pracovná dielňa – stretnutie detí, ktoré chcú pomôcť pripraviť drobné vianočné ozdoby a iné predmety, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze (23.12.) po „desiatke“. S menšími deťmi môžu prísť aj rodičia. Všetkých vás na túto našu malú vianočnú burzu budúcu nedeľu pozývame. Výťažok z predaja sa použije na zakúpenie vianočných stromčekov do chrámu. Ak by chcel ešte niekto prispieť do burzy nejakými dobrými a funkčnými vecami (hračky, ozdoby, športové potreby) môže tak urobiť v priebehu tohto týždňa.

Predvianočná sv. spoveď pre našu farnosť bude tak ako obyčajne v poslednú nedeľu pred sviatkami Narodenia Pána, t.j. 23. decembra popoludní od 14.30 do 17.30 hod. Spolu by sme tu mali spovedať siedmi kňazi.

Tak ako v minulých rokoch aj teraz máme možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v spoločnosti ďalších rodín z našej farnosti v našom pastoračnom centre pre rodiny na Sigorde, nech sa príde nahlásiť do sakristie. (po minulé roky tam bolo spolu skoro desať rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).

Od 1. januára otvára MUDr. Zuzana Mojzešová (manželka o. Marcela Mojzeša, nášho bývalého kaplána) v centre mesta novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Je to v budove bývalej Šarišanky, nad redakciou Slova, vedľa hotela Dukla. Prioritami ambulancie sú profesionálny, empatický a ľudský prístup k pacientovi (kratšie čakacie doby, ordinačné hodiny prispôsobené aj zamestnaným) v duchu kresťanských hodnôt. Zajtra, t. j. 10. decembra bude v novozriadenej ambulancii deň otvorených dverí s možnosťou osobného oboznámenia sa s personálom i priestormi ambulancie. Bližšie informácie môžete získať aj na tel. čísle 0903 982 460 u MUDr. Zuzany Mojzešovej alebo e-mailom: zuzana.mojzesova@gmail.com .

Ďalší deň otvorených dverí na ktorý sme pozvaní sa uskutoční dňa 12. decembra na Gymnáziu aj Základnej škole bl. P.P.Gojdiča. Obidve školy sú v tej istej budove na Sídlisku Sekčov, Bernoláková 21. Cieľom tohto dňa je pomôcť absolventom základných škôl pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu. Mladý učiteľský kolektív považuje za svoju povinnosť nie len poskytnutie vzdelania na najvyššej úrovni, ale zároveň aj pokračovanie vo výchove, ktorú ste dali deťom v rodine, založenej na pevných kresťanských zásadách. V prípade potreby je deťom k dispozícii za veľmi prijateľných podmienok aj cirkevný internát.

Deti, ktoré sú zapojené do prípravy vianočného programu nech prídu dnešnú nedeľu 9.12. popoludní o 17.00 hod. na faru, na Čaj o piatej – aby sme mohli rozdeliť úlohy vo vianočnom programe.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (24-25). Prosíme predplatiteľov, aby si ho prišli vyzdvihnúť do sakristie. Zároveň vám oznamujeme, že môžete vyplatiť aj predplatné na nasledujúci kalendárny rok (12,50 eur). Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský Informátor.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona