Dnes je zbierka na podporný fond II.

Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a modlitba chvál o 17:45 hod.

Od utorka 11. novembra do štvrtka 13. novembra sa v Prešove uskutoční Kongres rodiny, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní, predovšetkým na program v stredu 12. novembra. O 15:50 hod. sa v katedrále pomodlime Akatist požehnania rodín a večer o 19:00 hod. sa bude konať koncert gospelovej skupiny Anastasis, na ktorom sa zúčastnia všetci jej členovia od vzniku skupiny (rok 1994). Celý program je uvedený na nástenke.

Biblická škola bude v stredu večer 12. novembra po sv. liturgii.

Vo štvrtok 13. novembra bude tichá adorácia.

Stretko na fare bude v piatok 14. novembra o 16:15 hod.

Pôstne obdobie pred sviatkom Narodenia Pána – filipovka, začína v sobotu 15. novembra.

Do pozornosti vám dávame príležitosť pomodliť sa pri kríži Jána Pavla II., ktorý daroval mladým. Tento kríž teraz putuje a v nedeľu 16. novembra ho privítame aj v našej katedrále o 19:00 hod. Pri kríži sa pomodlime Akatist požehnania rodín, po ktorom bude krížová cesta a celonočné bdenie. Pozvaní sú nielen mladí, ale aj všetci veriaci. Podrobný program nájdete na nástenke.

V predstihu vás prosíme o modlitby za naše Archieparchiálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v utorok 18. novembra.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2015. Predplatné stojí 13,-€ a taktiež Misionár na rok 2015.

Vyšlo nové číslo Slova a Informátora. Slovo si môžete zakúpiť vzadu na stolíku alebo vyzdvihnúť v sakristii.