• Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiami počas celého roka, podobne ako po minulé roky sme pripravili osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. bude ruženec viesť iná skupina. Dnešnú nedeľu, 9. októbra sa budú modliť muži, 16. októbra deti a mládež, 23. októbra ženy a nakoniec 30. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.
  • Všetkých záujemcov o spev v našom detskom zboríku pozývame na nácvik v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.
  • Nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol bude tiež v stredu, ale po večernej sv. liturgii. Aj tu platí pozvanie, pre každého, kto by chcel rozšíriť jeho rady. Príďte, ste srdečne vítaní.
  • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame zvlášť tie deti, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Pri detských liturgiách teraz spoznávame osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a začali sme ako správni školáci abecedou.
  • Predovšetkým miništrantov, ale aj všetky ostatné deti pozývame v sobotu 15.10.  na jesennú šarkaniádu. Ak bude priaznivé počasie stretneme sa tu pred chrámom o 9.30 hod.
  • Všetkých Mariánskych ctiteľov a tých, ktorí majú radi modlitbu sv. ruženca pozývame na Archieparchiálne večeradlo s Presv. Bohorodičkou do Baziliky minor v Ľutine v sobotu 15. októbra 2011. Odchod autobusu zo nášho sídliska je o 8.00 hod. z parkoviska pri potravinách Coop Jednota. Predpokladaný návrat je o 16.30 hod. Cena za autobus je  2,- €.
  • Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie v utorok – 1. novembra (o 18.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.
  • V sakristii je nové číslo Slova (21), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový Farský informátor. Predplatiteľom Slova zároveň chceme pripomenúť, že predplatné na rok 2012 (12,50 €) môžete do sakristie prinášať v priebehu tohto mesiaca.