Aktuálne oznamy k 8. októbru 2017

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod.

Počas mesiaca október sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. Molebeny budú v pondelok a štvrtok ráno po sv. liturgii a akatist (1. – 5. ikos) po sv. liturgii v stredu večer.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer budú modlitby mužov v katedrálnom chráme (o 16:30 hod. sv. liturgia a po nej modlitby pri ostatkoch blahoslavených biskupov) a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie detí na príprava k prvej sv. spovedi spolu s rodičmi. Účasť je povinná.

Prvé poprázdninové stretko detí bude v piatok 13. októbra o 16:15 hod. na fare.

V piatok 13. októbra, deň zavŕšenia fatimských zjavení, vás pozývame na mariánske večeradlo so začiatkom o 16:30 hod.

Vzadu na stolíku nájdete nové čísla Informátora a Misionára.

Hramoty za zosnulých si môžete už odteraz obnovovať v sakristii chrámu.

Zbierky v mesiaci október: 22. október – zbierka na misie; 29. október – farská zbierka na stavbu fary.

Kantorský kurz začne v piatok 20. októbra po večernej sv. liturgii. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem vstúpiť do kantorskej služby pre našu farnosť, aby sa ho zúčastnili (nielen jednotlivci, ale aj skupiny).

Každý, kto si chce predplatiť časopis Misionár na rok 2018, môže tak urobiť už teraz v sakristii chrámu. Predplatné stojí 11,-€. Ak by mal niekto záujem o online verziu predplatného, stojí 8,-€.

Predplatné časopisu Slovo na rok 2018 si môžete objednať za cenu 14,-€. V príspevku je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2019. Objednať si ho môžete počas celého mesiaca október. Taktiež si je možné objednať aj elektronickú verziu e-slovo za cenu 9,-€. Záujemcovia o túto variantu predplatného dostanú bližšie informácie v sakristii.

Cestovná agentúra Byzant nás pozýva na archieparchiálnu púť s metropolitom Jánom do Izraela – Svätej zeme v termíne 21. – 28. apríl 2018. Cena púte je 710,-€ + obslužné a vstupy. Každý, kto by sa chcel tejto púte zúčastniť, nájde bližšie informácie vzadu na plagáte alebo v sakristii.