Aktuálne oznamy k 8. júlu 2018

Dnes je zbierka na svojpomocný fond.

Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 22. júla pri oboch sv. liturgiách.

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov v sakristii a v chráme bude nácvik zboru.

Od stredy 11. júla bude prebiehať duchovná príprava na odpustovú slávnosť. Srdečne vás na ňu pozývame. Program nájdete vzadu na plagátoch a v minulotýždňovom farskom Informátore.

V sobotu 14. júla sa v Bratislave uskutoční pochod Hrdí na rodinu. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka, ktorú udelí gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 2018. Oznamujeme vám, že hlavným bodom púte okrem audiencie Svätého Otca budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc. Obe ponuky púte letecky aj autobusom nájdete vzadu na plagáte. Záujemcovia nech sa nahlásia čím skôr v sakristii chrámu s uvedením variantu púte.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú ozdobu chrámu počas odpustovej slávnosti, môže tak urobiť v sakristii chrámu.