• Budúcu nedeľu 14. februára bude jarná zbierka na charitu.
  • Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. februára.
  • Dnes večer vstupujeme modlitbou pôstnej večierne o 17:00 hod. liturgický do Veľkého pôstu. Po večierni bude vzájomné zmierenie. Srdečne pozývame k účasti na tejto mocnej modlitbe Cirkvi.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer nebude biblická škola ani liturgický spev, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia vopred posvätených darov o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie detí a rodičov prvoprijimajúcich detí.
  • Pondelok 8. februára je prvým dňom Veľkého pôstu, na ktorý pripadá zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Počas celého obdobia pôstu nás viaže zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Božské služby vopred posvätených darov budú v stredy a piatky večer. Nedeľami budú o 16:15 hod. pobožnosti krížovej cesty a pôstne večierne o 17:00 hod. Veľkopôstny moleben sa budeme modliť v pondelky večer a v utorky ráno po sv. liturgiách. Počas nedieľ budeme sláviť liturgie sv. Bazila Veľkého.
  • Pozývame manželov na spoločné kráčanie Národným týždňom manželstva v termíne 8. – 14. február. Počas celého týždňa je pripravený zaujímavý program: pondelok – telocvičňa pre manželov v čase 19:00 – 20:15 hod., utorok – sv. liturgia slávená za manželov o 18:00 hod. S katechézou, požehnaním manželov a agapé, štvrtok – tichá adorácia za manželov za manželov (vedená od 20:30 hod.), sobota – spoločná návšteva ekoparku a Kalvárie s modlitbou (spoločné stretnutie pri chráme o 10:00 hod.), po več. sv. liturgii Akatist požehnania rodín, nedeľa – miništrovanie otcov (mužov) pri sv. liturgii o 10:00 hod., modlitby chvál za manželov s manželmi Štupákovými o 18:00 hod. Celý program nájdete uvedený v novom Informátore alebo vzadu na nástenke či na našej webovej stránke.
  • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na pravidelné mesačné stretnutie 16. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 na tému ohľadom cirkevného práva.
  • V sakristii je nové číslo Misionára. Predplatitelia si ho môžete vyzdvihnúť.
  • Zbierka vo farnosti Bardejov na stavbu fary bola vo výške 957,12,-€. Pán Boh zaplať!
  • Ešte stále si môžete objednať Denníček sv. Faustíny za výhodnú cenu 10,-€. Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať. Tých, ktorí sa už zapísali, prosíme, aby začali prinášať peniaze do sakristie chrámu.