Pri príležitosti slávenia Tomášovej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva vás pozývame do nášho chrámu o 12:30 hod. na modlitbu štyroch sv. ružencov.

Dnes popoludní vás pozývame o 17:00 hod. na Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude večiereň a chvály s modlitbami príhovoru o 18:00 hod.

Budúcu nedeľu 15. apríla bude po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Naša farská zbierka bude v nedeľu 22. apríla.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer biblická škola a modlitby mužov, tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu bude vo štvrtok večer. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

Budúcu nedeľu 15. apríla máme zbierky na dokončenie stavby fary v katedrálnom chráme a vo farnosti Chotča. Prosíme vás o modlitby za všetkých darcov.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

V utorok 2. mája pozývame nielen deti a mladých, ale aj celé rodiny na turistický deň s metropolitom Jánom, ktorý sa uskutoční v Zámutove. Doprava je spoločným autobusom. Cestovné platí farnosť. Zapísať sa môžete vzadu na papier. Bližšie informácie včas oznámime.