V tomto týždni sa začína duchovná obnova našej farnosti pred odpustovou slávnosťou ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, nášho patróna. Duchovnú obnovu od stredy až do soboty povedie o. Damián Saraka, správca farnosti Ľubotice a kňaz Koinonie Ján Krstiteľ. Pre nás všetkých je to možnosť prežiť spoločne tieto „večerné duchovné cvičenia“, v pohodlí domova, bez zvýšených nákladov, bez toho, aby sme museli niekam cestovať, bez toho, aby sme museli vyberať dovolenku a ďalších starostí. Duchovná obnova sa začne v stredu 11. júla vstupom do večeradla s Presv. Bohorodičkou. Štvrtok je možnosť nanovo prežiť tajomstvo Eucharistie. Po sv. liturgii vás pozývame do eucharistického sprievodu ulicami sídliska. V piatok budeme odkrývať zmysel utrpenia a kríža a po sv. liturgii sa pomodlíme krížovú cestu v uliciach nášho sídliska. Sobota ponúka príležitosť všetkým mužom putovať (bicyklom) do Ruských Pekľan, rodiska patróna našej farnosti, po večernej sv. liturgii bude aj celonočná Eucharistická adorácia. Slávnostnú nedeľnú sv. liturgiu o 10.00 hod. bude sláviť a Božie slovo ohlasovať o. Peter Borza. Podrobnejší program jednotlivých dní duchovnej obnovy je uvedený v prílohe informátora.

Nácvik speváckeho zboru – Hlahol bude v tomto týždni v utorok po večernej sv. liturgii.

Sobota 14. júla je druhá sobota v mesiaci, preto sa budeme pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude potom obetovaná aj večerná sv. liturgia.

V sakristii je nové dvojčíslo Slova (14-15), predplatitelia, si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský informátor s programom odpustovej slávnosti.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona