Dnes popoludní vás pozývame na veľkú večiereň sviatku ZSD so špeciálnymi modlitbami o 17:00 hod. Hneď po nej bude modlitba chvál s katechézou a poklonou pred Eucharistiou.

V pondelok 9. júna máme sviatok Sv. Ducha. Sv. liturgie budú dve, a to ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod.

V pondelok a vo štvrtok večer bude Moleben k Božskému Srdcu a v stredu Akatist požehnania rodín.

Vo štvrtok bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod.

Počas celého budúceho týždňa je voľnica.

V sobotu 14. júna organizujeme Deň rodiny našej farnosti v spojení s dňom detí a dňom otcov. Pozývame preto všetkých malých i veľkých, celé rodiny, ktorí sa chcú zabaviť a oddýchnuť si. Čaká na nás túra, zábava, tanec a posedenie spojené s občerstvením a odmenami na konci pre všetkých. Začíname spoločne pred chrámom o 10:00 hod. Tešíme sa na vás!

Budúci víkend sa v Juskovej Voli uskutoční Bárkafest. Záujemcovia sa môžu prihlásiť iba cez online formulár, ktorý je na stránke www.gmcbarka.sk, a to čím skôr. Viac info vzadu na plagáte.

Ďalšou ponukou je letné stretnutie mladých v Juskovej Voli. Prihlasovanie prebieha jedine prostredníctvom emailu. Kto má záujem o jeden z ôsmich turnusov, nech sa nahlási v sakristii sám alebo cez rodiča. Cena pobytu je pre všetkých 43,-€ na osobu. Platí sa na mieste pri nástupe. Viac info vzadu na plagáte.

o. Ľubomír Novák zo Sečovskej Polianky ponúka zájazd spojený s púťou do Prahy v termíne 12. – 16. jún 2014. Záujemcovia o púť sa môžu hlásiť v sakristii. Podrobný program je vyvesený na nástenke.