• V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.
  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok 13. mája o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Sobota 14. mája je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • Centrum voľného času v Juskovej Voli pozýva mladých našej archieparchie na Turistický deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. mája na trase z Litmanovskej hory Zvir do Kamienky. Stretnutie sa začína o 8.30 hod. na parkovisku pod horou Zvir.
  • Archieparchiálna odpustová slávnosť k sviatku bl. hiromučeníka Vasiľa Hopka v Hrabskom sa uskutoční v nedeľu 15. mája 2011. Program sa začína o 9.00 hod a sv. liturgia 10.30 hod. Všetci sme srdečne pozvaní.
  • Budúcu nedeľu bude zároveň pri všetkých sv. liturgiách zbierka na náš kňazský seminár.
  • Gréckokatolícka charita v Prešove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných miest. Jedná sa o miesto sociálneho pracovníka a sociálneho poradcu. Bližšie informácie nájdete na nástenke pri vstupe do chrámu.

  • Srdečne tiež všetkých pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. mája 2010. Prihlásiť sa dá v sakristii. Bližšie informácie o programe nájdete vzadu na nástenke.

  • V sakristii je nové číslo Slova (10), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.