Počas celého týždňa bude vystavený uprostred chrámu k úcte životodárny kríž.

Budúcu nedeľu bude zbierka na podporný fond.

Krížová cesta dnes bude o 16:30 hod. Pôstna večiereň s poklonami o 17:00 hod. a o 18:00 hod. vás pozývame na chvály, pri ktorých budú modlitby za uzdravenie.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik liturgického spevu (nezabudnite si so sebou priniesť modlitebné knižky slovenské i cirkevnoslovanské), v stredu večer biblická škola, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod.

V utorok 10. marca bude pri večernej sv. liturgii spievať náš chrámový zbor.

V piatok 13. marca bude po detskej sv. liturgii stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov.

Štvrtá zádušná sobota bude 14. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii. O 17:00 hod. bude večeradlo obetované za kňazov.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme vo štvrtok 26. marca v ranných hodinách. Nahlasovať chorých môžete v sakristii.

Pozývame vás na Krížovú cestu skupiny Anastasis v pondelok 9. marca o 17:30 hod. do katedrály a v piatok 13. marca o 19:00 hod. na Sekčov do nášho chrámu.

GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva mladých vo veku 14 rokov a viac na Kvetný víkend (piatok – nedeľa 27.- 29. marca 2015) zavŕšený stretnutím s metropolitom Jánom v Prešove (veľká zasadačka Okresného úradu – Biely dom). Cena víkendu je 16,60,-€. Nedeľné stretnutie je však bezplatné so začiatkom o 13:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte. Nahlasovať sa treba čím skôr: skolacentrum@centrum.sk alebo 057/4490290, 4490761.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.