• Vstupujeme do štvrtého týždňa Veľkého pôstu (kríž bude vyložený k úcte uprostred chrámu do konca týždňa). Počas týždňa vás okrem účasti na sv. liturgii pozývame v pondelok večer na  Veľkopôstny moleben, v stredu a v piatok na liturgie vopred posvätených darov; v nedeľu na krížovú cestu a na pôstnu večiereň s poklonami.

  • Dnešnú nedeľu 7. marca vás pozývame na Ekumenické modlitebné stretnutie žien. Každoročne toto modlitebné stretnutie pripravujú ženy inej krajiny pre kresťanské spoločenstvá na celom svete. Tohtoročné modlitebné stretnutie pripravili ženy z Kamerunu. V rámci Prešova bude ekumenické stretnutie prebiehať v našom chráme. Začiatok je o 17.00 hod. Prosíme rodičov detí, ktoré spievajú v našom detskom zboríku, aby ich priviedli na večernú ekumenickú bohoslužbu, budú tam do pesničiek tiež zapojené.

  • Spevácky zbor Hlahol bude mať ďalšiu skúšku v utorok 9. marca po večernej sv. liturgii. Zbor pokračuje vo svojom účinkovaní pod vedením novej dirigentky pani Janky Ľjubimovej, ktorú vítame v našom farskom spoločenstve.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme.

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu piatok o 17.30 hod.

  • Sobota 13. marca je štvrtá pôstna a zároveň aj štvrtá zádušná sobota. Sv. liturgia za zosnulých zapísaných v knihe hramôt bude vo zvyčajnom čase ráno o 6.30 hod. Keďže je táto sobota druhá v mesiaci, bude v našom chráme o 17.00 hod. pobožnosť  večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Budúca nedeľa 14. marca je druhá v mesiaci. V popoludňajších hodinách o 14.00 bude mať v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Pri večernej eucharistickej poklone budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia farského modlitbového spoločenstva.