– Po sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

– Budúcu nedeľu 14. augusta bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy.

– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer budú modlitby matiek v sakristii a nácvik zboru v chráme, v utorok večer modlitby mužov nebudú, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod.

– V sobotu a nedeľu 13. a 14. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove. Kto by mal záujem môže sa zúčastniť tejto slávnosti a v sakristii sa nahlásiť na autobus, ktorý odchádza v nedeľu 14. augusta ráno o 6:00 hod. zo zastávky Grešová v meste (oproti divadlu J. Záborského). Program slávnosti nájdete vzadu na plagáte.

– Počas toho istého víkendu nás otcovia baziliáni pozývajú na odpustovú slávnosť na Bukovú Hôrku. Program nájdete na nástenke.

– Srdečne vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 21. augusta. Jej súčasťou bude púť mladých od 19. do 20. augusta. Mladých farnosti povzbudzujeme k účasti na stretnutí. Ak sa plánujete zúčastniť, nezabudnite si so sebou vziať spacák, karimatku, jedlo a stan. Nocovať sa dá buď v stane alebo na ľutinskej hore. Je potrebné sa zaregistrovať na www.gmcbarka.sk. Ostatných pozývame zúčastniť sa púte. Celý program nájdete vzadu na nástenke.