Mesiac október je zasvätený modlitbe ruženca. Pozývame vás všetkých k tomu, aby ste si našli čas na jeho spoločnú modlitbu – doma alebo v chráme pred každou večernou sv. liturgiou. Keďže sa ruženec modlí pred sv. liturgiou počas celého roka, podobne ako po minulé roky chceme pripraviť osobitné ružencové stretnutia v mesiaci október. Každú októbrovú nedeľu večer o 17.30 hod. bude ruženec pripravovať a viesť iná skupina. Dnešnú nedeľu 7. októbra sa budú modliť muži, 14. októbra deti a mládež, 21. októbra ženy a nakoniec 28. októbra naši starkí (dôchodcovia). Pozývame celú farnosť na tieto stretnutia pri ruženci.

V stredu, po večernej sv. liturgii bude nácvik nášho speváckeho zboru dospelých – Hlahol.

Vo štvrtok 11. októbra plánujeme, tak ako aj po minulé roky v mariánskych mesiacoch máj a október, putovať s našimi seniormi do Litmanovej. V tento deň sa zároveň začína v celej Cirkvi aj Rok viery. Odchod autobusu do Litmanovej bude o 7.30 zo zastávky na ul. Grešovej v meste a 8.00 z parkoviska pri Coop Jednote na Sídlisku III. Cena je 4 eurá. Zapísať sa a vyplatiť cestovné môžete v sakristii chrámu.

Všetky deti našej farnosti pozývame na detské sv. liturgie v nezmenenom čase, stále v piatok o 17.30 hod. Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú v tomto školskom roku pripravovať na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. V školskom tomto roku naďalej spoznávame osobnosti sv. Cyrila a Metoda – slovanských apoštolov a rozprávame sa aj o dare viery, ktorú k nám priniesli, lebo tento rok je vyhlásený práve ako Rok viery.

Sobota 13. októbra je tiež druhá sobota v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť tu v našom chráme večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

V sobotu 13. októbra popoludní o 16.30 hod., sa na Prešovskej kalvárii uskutoční tiež Celomestské večeradlo obetované aj za celomestské misie, ktoré onedlho v Prešove začnú.

A do tretice sa v sobotu 13. októbra uskutoční púť seniorov do Ľutiny. Program začne o 9.30 modlitbou ruženca, pokračuje sv. liturgiou, po ktorej bude prednáška a končí sa adoráciou o 13.00. Všetci sme srdečne pozvaní.

Blíži sa čas modlitieb za zosnulých a tiež novembrovej oktávy. Kto chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili aj v tomto roku zádušné sv. liturgie: najbližšie vo šťvrtok – 1. novembra (o 7.00 hod. sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých) a tiež počas zádušných sobôt, nech si príde do sakristie obnoviť hramoty na tento cirkevný rok.

V sakristii chrámu ponúkame na predaj album rómskej gospelovej skupiny F6 s názvom Vzbuď sa, Boží ľud. Cena jedného CD-éčka je 8 eur.

V sakristii je posledné číslo Slova (20), kto si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Ponúkame na predaj aj plán čítania sv. písma na Rok viery, je to rozpis, ako prečítať celé sv. písmo za jeden rok. Cena je 0,25 €.

Večerný program: 17.30 hod. Ruženec – muži
18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona