• V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť zmierenia, ako počas prvopiatkového týždňa. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok utorok a stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok, 13. januára od 8.30 hod.
  • Tak isto vás v tomto týždni pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. V utorok 10. januára majú stretnutie muži. V stredu 11. januára bude stavovské stretnutie žien.
  • Skúška nášho speváckeho zboru Hlahol v tomto týždni nebude.
  • Všetky deti našej farnosti pozývame  na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude nácvik detského zboru.
  • Sobota 14. januára je druhá v mesiaci preto sa budeme o 17.00 hod. modliť Večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Všetkým rodičom, ktorí budú v septembri posielať do školy svojich prváčikov, chceme ponúknuť možnosť prihlásenia a zápisu aj na našej Cirkevnej Základnej škole s Materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku Sekčov. Pred časom sa začínalo popri gymnáziu s materskou školou a teraz je už ponuka rozšírená aj základnou školou. Okrem prvého ročníka bude v septembri otvorený aj druhý, tretí a piaty ročník. Zápis do ZŠ je od 16.1. do 20.1. a zápis do MŠ je od 15.2. do 15.3. 2012. Bližšie informácie o zápise nájdete vzadu na nástenke.
  • V sakristii je nové prvé tohtoročné číslo Slova (1), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.