Aktuálne oznamy k 6. októbru 2019

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

Prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú svätú spoveď a ich rodičov bude v piatok 11. októbra po detskej sv. liturgii. Účasť je povinná!

V nedeľu 13. októbra sa uskutoční celomestské večeradlo na kalvárii. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

V nedeľu 13. októbra vás pozývame o 18:00 hod. na modlitby chvál.

V piatok 18. októbra pozývame chlapcov a dievčatá vo veku 7 – 14 rokov na detskú sv. liturgiu, ktorá začne o 17:00 hod., po ktorej bude nasledovať aktivita večer v chráme, kde budú pre vás pripravené hry, piesne, spoločná modlitba a agapé. Touto aktivitou začíname stretká s deťmi a miništrantmi.

V sobotu 19. októbra dopoludnia vás srdečne pozývame na mariánsku duchovnú obnovu. V tento deň bude len jedna sv. liturgia, a to o 11:30 hod., po ktorej bude spoločné agapé. Duchovné obnovy budú počas celého roka v dvojmesačných intervaloch. Nasledujúca bude pred Vianocami.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€. Taktiež si môžete predplatiť časopis Misionár za cenu 13,-€.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj časopis Slovo+ a sviece (menšia 1,-€; väčšia 3,-€) vrámci kampane svieca za nenarodené deti.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

V priebehu mesiaca október si môžete v sakristii dať zapísať alebo obnoviť hramoty na ďalší rok.