– Dnes je po sv. liturgiách zbierka na podporný fond II.

– Budúcu nedeľu 13. novembra bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

– Dnes popoludní večiereň o 17:00 hod. nebude.

– V pondelok večer bude telocvičňa na ZŠ Prostějovská v čase 19:00 – 20:00 hod. Tu v chráme budú modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod a po stretku nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

– V piatok 11. novembra bude o 17:00 hod. modlitba sv. ruženca obetovaného za kňazov. Modliť sa ho budú prvoprijimajúce deti s o. kaplánom. Stretnutie s nimi a rodičmi bude po detskej sv. liturgii.

– Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie sakrálne spevy Východu nás pozývajú na XXV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v sobotu 12. novembra o 14:00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

– Pre všetkých katolíckych farmaceutov dávame do pozornosti konferenciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra v Ružomberku pod názvom Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

– V nedeľu 13. novembra bude počas sv. liturgie o 8:00 hod. spievať chrámový zbor z Przemyśľa.

– Modlitby chvál budú v nedeľu 13. novembra o 18:00 hod. Srdečne pozývame.

– Zároveň v tú istú nedeľu ideme na zbierku do farnosti Šarišské Jastrabie. Prosíme vás, aby ste sa zapísali vzadu na papier. Odchádzame od chrámu o 9:00 hod.

– V sakristii chrámu si môžete nahlásiť predplatné časopisov Slovo a Misionár na rok 2017. Predplatné Slova je vo výške 14,-€ na celý rok (spolu s kalendárom na rok 2018), predplatné Misionára za 11,-€ (spolu s kalendárom na rok 2017).

– Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor.

– o. P. Milenký nám doniesol na predaj svoje nové CD pod názvom Spomeň si na mňa. Zakúpiť si ho môžete vzadu zo stolíka.