Dnes je zbierka na podporný fond I.
Budúcu nedeľu 13. marca bude farská zbierka na stavbu fary.
Dnes popoludní vás pozývame na spoločnú modlitbu v rámci ekumenického svetového dňa modlitieb o 15:00 hod.
V pondelok budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia zakončená požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod, po nej bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi.
V piatok 11. marca privítame relikvie bl. sr. Jozafaty Hordaševskej. Pozývame vás na modlitbu molebenu o 17:00 hod. a božskú službu vopred posvätených darov o 17:30 hod.
V piatok 18. marca vás pozývame na stretnutie s kanadskými manželmi Patrickom a Nancy do katedrály. Program začína o 16.30 hod Božskou službou vopred posvätených darov, po ktorej bude osobné svedectvo. Viac info na plagáte.
o. Michal Jančišin z farnosti Kapišová pozýva na púť do Ríma v rámci Svätého roka milosrdenstva v termíne 25. – 30. apríl 2016. Záujemcovia sa môžu hlásiť buď priamo uňho na tel. čísle, ktoré je uvedené na plagáte alebo u nás v sakristii chrámu. Pozor! Záujemcovia nech sa hlásia čím skôr. Autobus sa iba dopĺňa niekoľkými zvyšnými miestami.
V dňoch 18. – 20. marca sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutoční Kvetný víkend, ktorý vyvrcholí nedeľným stretnutím s vladykom Jánom v Prešove. Viac informácii nájdete na plagáte.
Spovedať chorých pred Paschou budeme 18. marca dopoludnia. Chorých môžete nahlásiť v sakristii.
Počas nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Kánon Andreja Krétskeho. Po každej sv. liturgii sa z neho pomodlíme určitú časť.