• Pozývame vás dnes večer, Večierňou s poklonami Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením vstúpiť do Veľkého pôstu – Sv. Štyridsiatnice. Začiatok večierne je o 18.00 hod.

  • Zajtra, t.j. v pondelok 7. marca je prvý deň Veľkého pôstu. V tento deň sa zachováva prísny pôst. Zdržiavame sa mäsa, mlieka, vajec. Raz do dňa sa môžeme najesť sa dosýta, okrem toho je možné menšie občerstvenie. Večer sa po sv. liturgii budeme modliť Veľkopôstny moleben (potom už bude stále vo štvrtok po sv. liturgii)

  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže zachovávať dobrovoľne aj prísnejší pôst.

  • V stredy a piatky Veľkého pôstu sa budú v našom chráme slúžiť Služby vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedeľu pred večierňou budeme mať znova meditácie nad obrazmi ako počas filipovky, tentokrát nad obrazmi zo zastavení krížovej cesty. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia Liturgie sv. Bazila Veľkého.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti farnosti pozývame teraz v pôstnom čase na spoločné detské liturgie VPD v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Sobota 12. marca je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • V prvú pôstnu nedeľu 13. marca, je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Dar almužny je spolu so zdržanlivosťou a modlitbou hlavná náplň pôstneho času.

  • Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na tohtoročné prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa začne tiež v nedeľu 13.marca, t.j. na prvú pôstnu nedeľu po liturgii o 10.00 hod. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti je naplánované na nedeľu 5. júna 2011.