Aktuálne oznamy k 6. máju 2018

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

Budúcu nedeľu 13. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Naša farská zbierka na dokončenie výstavby bude v nedeľu 27. mája.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

Počas mesiaca máj sa budeme modliť mariánske pobožnosti. Tento týždeň to bude v pondelok ráno a v stredu večer po sv. liturgii Akatist k presvätej Bohorodičke.

Vo štvrtok 10. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. s myrovaním.

V piatok 11. mája máme sviatok bl. V. Hopka. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. V tento deň je voľnica.

Budúcu nedeľu 13. mája vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V túto nedeľu sa uskutoční aj archieparchiálna odpustová slávnosť v Hrabskom. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na nástenke nájdete pozvánku na púť do Medugorja. Záujemcovia si môžu na ňom nájsť potrebné informácie.