• V mesiaci jún sa pri večerných sv. liturgiách modlíme aj pobožnosti k úcte Božského srdca, na ktoré vás srdečne pozývame.V pondelok stredu a v piatok – akatist ku Ježišovi Kristovi. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k úcte Božského srdca Ježišovho.

  • Dňa 8. júna sa v ľutinskej bazilike minor stretnú kňazi Prešovskej archieparchie na kňazskom dni z príležitosti zakončenia Roku kňazov. Spoločný program sa začne o 9.30 hod. modlitbou tretej hodinky a bude zakončený o 15.00 hod. modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme. V tomto týždni detská sv. liturgia nebude. V piatok je sviatok a popoludní budú dve sv. liturgie.

  • V piatok 11. júna je Sviatok Božského srdca. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl a 18.00 sl. a pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň nie je detská sv. liturgia.                .

  • Z príležitosti zakončenia Roku kňazov na Sviatok Božského srdca (11. jún) je možné získať v tento deň plnomocné odpustky pre všetkých veriacich pri splnení obvyklých podmienok (byť v stave milosti, pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca).

  • V sobotu 12. júna je sviatok Presv. Bohorodičky Spolutrpiteľky. V tento deň sa poriadok sv. liturgií nemení. Zostávajú v riadnom čase 6.30 hod. a 18.00 hod. Pred večernou sv. liturgiou vás o 17.00 hod. srdečne pozývame na Slávnostné večeradlo obetované za kňazov, ako poďakovanie za Rok kňazov.

  • Nedeľa 13. júna je druhá v mesiaci. Popoludní o 14.00 hod. bude v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Pri večernej adorácii budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia modlitebného spoločenstva našej farnosti.
  • Srdečne pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. júna v Ľutine. Bližší program nájdete na nástenke v chráme.
  • V termíne 11. – 18. októbra sa uskutoční osemdňová archieparchiálna púť do Svätej zeme a Jordánska s vladykom Jánom Babjakom SJ prostredníctvom cestovnej kancelárie Trinity Košice. Cena zájazdu je 815 eur. K cene treba ešte prirátať letiskový poplatok (100 eur), palivový príplatok (60 eur) a vstupné a obslužné poplatky (150 USD). Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v Cestovnej agentúre Byzant (Prešov, Hlavná 3) alebo prostredníctvom farského úradu.