Budúcu nedeľu 12. februára bude zbierka na podporný fond.

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po nej bude stretnutie prvoprijimajúcich detí a rodičov.

V stredu večer po sv. liturgii bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi.

V piatok 10. februára je voľnica (v rámci liturgického roka nasleduje po nedeli mýtnika
a farizeja). O 17:00 hod. sa budú prvoprijimajúce deti modliť sv. ruženec za kňazov.

V sobotu 11. februára si pripomíname svetový deň chorých. Pozývame vás k modlitbe za chorých (seba, či svojich blízkych) pri sv. liturgii o 6:30 hod. a po nej pri Paraklise k presv. Bohorodičke (texty budú cez projekciu).

Na modlitbu chvál vás pozývame v nedeľu 12. februára o 18:00 hod. Ako hosťa medzi nami privítame o. M. Pavlišinoviča (niekdajšieho kaplána farnosti).

Od 13. do 19. februára ponúkame manželom zúčastniť sa aktivít v rámci Národného týždňa manželstva. Plánované divadlo pre manželov bude v stredu 15. februára o 19:00 hod. Nahlásiť sa treba do 8. februára kvôli rezervácii lístkov (cena 6,-€/osoba). Zapísať sa môžete vzadu na stolíku s uvedením počtu osôb. O ďalších aktivitách vás budeme informovať budúcu nedeľu.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove ponúka možnosť 4-ročného riadneho a 5-ročného bilingválneho štúdia (na bilingválnu formu sa môžu hlásiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ do konca februára).

Vzadu na stolíku sa nachádza vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre centrum DAMI, ktoré sa venuje deťom s autizmom. Keďže aj v našej farnosti je rodina, ktorá má dieťa s týmto syndrómom, požiadali nás o pomoc. Záujemcom o poskytnutie 2% podám bližšie informácie osobne (vaše 2% pôjdu priamo pre konkrétne dieťa z našej farnosti).

Veriaci farnosti Kráľovnej pokoja nás pozývajú na farský ples. Záujemcovia nájdu viac informácií vzadu na plagáte.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj knihu Dejiny gr. kat. kňazského seminára v Prešove. Jej cena je 9,-€.