Aktuálne oznamy k 6. februáru 2011

  • Na Slovensku sa zajtrajším dňom začína prvý ročník Národného týždňa manželstva. Cieľom aktivít, ktoré sprevádzajú tento týždeň, je poukázať na dôležitosť manželského spolužitia v spoločnosti. Iniciátormi sú síce kresťania, ale zapojiť sa do týchto aktivít môže každý, kto je ochotný podporiť túto myšlienku. V našej farnosti sme sa rozhodli zorganizovať takú akciu pre manželov v piatok 11. februára (pre zúčastnených sa udeľuje dišpenz). Program sa začne pri sv. liturgii o 17.30, počas ktorej bude obnova manželských sľubov. Po sv. liturgii urobíme minivýstavu svadobných fotografií, ktoré si všetky manželské páry donesú so sebou. Po skončení našej „vernisáže“ pozývame manželské dvojice na 1. Manželský bowlingový turnaj farnosti. Prosíme, aby sa všetky páry, ktoré majú záujem  o turnaj, prihlásili v sakristii chrámu do stredy, kvôli počtu bowlingových dráh  a malému prekvapeniu.

  • Všetkých manželov našej farnosti pozývame k obnoveniu a upevneniu manželského zväzku prostredníctvom „Manželských večerov“. Je to osem stretnutí, raz v týždni, kde dostávajú manželia priestor a čas jeden pre druhého. Stretnutia sú zadarmo a budú sa konať od 28. februára do 18. apríla v jedálni ZŠ Prostějovská, stále v pondelok o 18.00 hod. Na Manželské večery môžete pozvať aj svojich známych, priateľov či príbuzných. Prihlásiť sa môžete do v sakristii chrámu.
  • Nácvik detského zboru v tomto týždni bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude tiež v stredu o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • Všetky deti farnosti  pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.
  • Sobota 12. februára je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • Nedeľa 13. februára je druhá v mesiaci. V popoludňajších hodinách o 14.00 bude mať v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu (bude to nateraz posledné takéto otvorené modlitebné stretnutie). Pri večernej eucharistickej poklone budú slúžiť modlitbou príhovoru členovia farského modlitbového spoločenstva.

  • V sakristii je posledné číslo Slova (3), kto ho má v tomto novom roku predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam nový Artos a Blahovistnk.