Dnes je po vš. sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Svoj  milodar môžete vhodiť do košíka pri dverách.

Dnes o 17.00 hod.  Veľká večiereň nebude.

Vo štvrtok bude  po večernej sv. liturgii  Tichá adorácia ukončená korunkou k BM o 21.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Ľutiny, ktorá sa uskutoční 19. – 20. augusta. Podrobný program nájdete na plagáte.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby: Denisa Tkáčová, gréckokatolíčka, bývajúca v Prešove a  Samuel Baran, rímskokatolík, bývajúci v Prešove. Ohlasujú sa po druhý krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.