Dnes je zbierka na stavbu fary.

Večiereň popoludní bude o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v stredu večer sa pomodlime Akatist požehnania rodín (4 – 6 ikos), vo štvrtok bude tichá adorácia od 19:00 – 21:00 hod. a v piatok stretko na fare spolu s nácvikom zboríku o 16:15 hod.

V utorok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním.

Opäť pozývame dobrovoľníkov na pomoc pri zbierke na faru v Ruskej Novej Vsi 13. septembra. Zapísať sa môžete vzadu na papier (ako aj na zbierku do Klenova 27. septembra).

V nedeľu 20. septembra sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Z Prešova organizujeme spoločný autobus (pre tri farnosti). Cena autobusu je 22,-€/osoba (farnosť platí 17,-€, osoba 5,-€). Predpokladaný odchod z Prešova je v nedeľu ráno o 3:00 hod. Kto má záujem, môže sa napísať vzadu na papier (info dostane v sakristii).

Školský úrad našej archieparchie oznamuje, že do 15. septembra môžu rodičia preložiť svoje deti na niektorú z cirkevných škôl, konkrétne v Prešove ide o Cirkevnú základnú školu s materskou školou bl P. P. Gojdiča (možnosť prihlásiť sa do 1. – 6. ročníka.), Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove (1. – 4. ročník) a to isté gymnázium s bilingválnou formou štúdia v slovenskom a anglickom jazyku (1. ročník).

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo Informátore. Dlhá pauza bola spôsobená servisom farského počítača, na ktorom Informátor vzniká.

Vyučovanie náboženstva na školách:

ZŠ Mirka Nešpora (utorok): I. stupeň: 12:45-13:30, II. stupeň: 14:00-14:45

ZŠ Mukačevská (utorok): I. a II. stupeň: 13:45-14:25

ZŠ Prostějovská (streda): I. a II. stupeň: 13:45-14:25

ZŠ Bajkalská a Šmeralová (streda): I. stupeň: 12:45-13:30, II. stupeň: 14:00-14:40