O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň.

V pondelok večer 7. júla bude nácvik zboru po sv. liturgii.

Vo štvrtok 10. júla nebude večerná sv. liturgia o 18:00 hod.

V sobotu 12. júla je archieparchiálna odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch. Program začne 9:30 Akatistom požehnania rodín, bude pokračovať archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 a zakončí sa Molebenom k P. P. Gojdičovi.

Ešte raz pripomíname termín našej odpustovej slávnosti – 20. júl 2014. Od stredy 16. júla do soboty 19. júla prebehne duchovná príprava na našu farskú slávnosť. Počas tohto času bude možné pristúpiť nielen k sviatosti zmierenia a pokánia, ale aj prijať pomazanie chorých pri splnení zvyčajných podmienok (byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu). Vzadu na papier sa môžu zapísať tí, ktorí majú záujem o pomazanie.

Deti a mladí, ktorí sa prihlásili na náš farský tábor v termíne 8. – 11. júl nech vyplácajú sumu 30,-€ v sakristii. Odchod mladých je v utorok 8. júla spred chrámu o 10:00 hod.

Stále sa môžete nahlásiť na letný tábor v Juskovej Voli. Cena pobytu je 43,-€.

Vzadu na stolíku nájdete časopis seminaristov Prameň. Ponúka kvalitné články v peknom spracovaní. Svojím príspevkom 1,-€ alebo aj viac pomôžete nášmu semináru a dozviete sa nové veci. Zaujímajme sa o svoje vlastné časopisy a o život našej miestnej cirkvi.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora s priloženým programom odpustovej slávnosti.

Vzadu na stolíku je postavená označená krabica, do ktorej môžete do 15. júla vhadzovať priložené lístky. Ide o prieskum, ktorý robí rímskokatolícka cirkev v Prešove. Chceli by zriadiť cirkevnú strednú odbornú školu v Prešove. Takýmto spôsobom zisťujú záujem a obory pôsobnosti. Ak môžete, pomôžte im aspoň svojím názorom. Vypĺňanie je anonymné.