Dnešnú nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie zo stretnutí s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.

V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

V stredu po večernej sv. liturgii bude skúška speváckeho zboru – Hlahol.

Druhá májová nedeľa je už tradične sviatkom všetkých mamičiek. Preto chceme pozvať všetky mamky našej farnosti na detskú sv. liturgiu v piatok 11. mája, kde vám chceme krátkym programom poďakovať za to, že vás máme.

Srdečne vás tiež pozývame na Archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. Mája na Hore Zvir v Litmanovej. Na autobus sa môžete zapísať v sakristii chrámu.

Sobota 12. mája je druhá v mesiaci, ale večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny, ktoré v túto sobotu býva bude kvôli stretnutiu v Litmanovej preložené na utorok 8. mája o 17.15 hod. kedy je aj 40. výročie vzniku Mariánskeho kňazského hnutia.

V sakristii je posledné číslo Slova (9), predplatitelia si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. V sakristii ešte stále ponúkame na predaj CD, ktoré vydala skupina bohoslovcov Anastazis s názvom „(Ne)možné“ v cene 7,- € a tiež tehličky na podporu Ľutinskej baziliky v hodnote 5,- €.

Všetkých spevákov nášho detského zboru pozývame dnes popoludní na malé stretnutie, ktoré bude na fare. Stretnutie sa začne o 16.00 hod.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona