Aktuálne oznamy k 6. 11 2011

 • Pozývame vás k výnimočnému prežitiu troch novembrových dní. V čase od 7. do 9. novembra privítame v našej farnosti milostivý obraz Presv. Bohorodičky nazývaný tiež Auxiliar (obraz Matky Božej Trikrát Obdivuhodnej Víťaznej Kráľovnej zo Schonstattu). Ide o malú prenosnú kaplnku, ktorá putuje po krajinách Európy a tomto mesiaci prichádza z Bieloruska cez Poľsko k nám na Slovensko. Do našej farnosti zavíta v pondelok večer o 17.00 hod. a bude u nás do stredy. Po večernej sv. liturgii ju potom prenesieme do farnosti Kráľovnej pokoja.  V tomto milostivom čase bude počas celého dňa chrám otvorený k modlitbe. Bližší program týchto dní si pozrite na nástenke v chráme.
 • V utorok 8. novembra je sviatok sv. archanjela Michala. Poriadok bohoslužieb sa v tento deň nemení. Liturgie budú o 6. 30 sl. a 18.00 csl.
 • Nácvik speváckeho zboru dospelých – Hlahol, bude v tomto týždni v utorok o 18.00 hod. tu v našom chráme a v stredu  o 18.00 hod. v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v meste.
 • Pozývame všetky deti našej farnosti  na detské sv. liturgie v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod. Po sv. liturgii bude ešte nácvik detského zboru.
 • Sobota 12. novembra je druhá v mesiaci preto sa budeme o 17.00 hod. modliť Večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
 • V poslednom čísle informátora bol uvedený aj oznam o stavovských stretnutiach na tento prvopiatkový týždeň. Ale kvôli tomu, že je aj oktáva modlitieb za zosnulých preložíme stavovské stretnutia na budúci týždeň.
 • Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Združenie Sakrálne spevy Východu, Vás srdečne pozývajú na jubilejný XX. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu. Hlavný program bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove v sobotu 12. novembra od 14.00 hod. Bližší program a poradie účinkujúcich nájdete vzadu na nástenke.
 • Mužom našej farnosti ponúkame možnosť zúčastniť sa Duchovných cvičení pre mužov. Uskutočnia sa v michalovskom Kláštore redemptoristov (Masarykova 35), v dňoch 24. až 27. novembra 2011. Téma duch. Cvičení je: „Pane, nauč nás modliť sa“ a povedie ich o. Metod LukačikCSsr. Prihlásiť sa môžete v sakristii nášho chrámu.
 • Budúcu nedeľu bude pri obidvoch sv. liturgiách riadna pravidelná zbierka na podporný fond Arcibiskupského úradu.
 • Prežívame čas modlitieb za zosnulých a novembrovej oktávy. Využime príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú v podobe plnomocných odpustkov na pomoc pre duše zosnulých do 8. 11. pri splnení obvyklých podmienok. (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých).
 • V sakristii je nové číslo Slova (23), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Je tam nový Blahovistnik, Misionár, časopis bohoslovcov Prameň a k dnešnej nedeli je tiež nový Farský informátor.  Predplatiteľom Slova zároveň chceme pripomenúť, že na predplatné na rok 2012 (12,50 €) zostáva posledný týždeň.
 • Dnešnú nedeľu  znova pozývame všetky deti od 6 rokov  na faru, na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.