Aktuálne oznamy k 5. septembru 2021

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE

Dnes poobede o 17:00 bude každodenná večiereň.

Budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond II.

Aj v tomto týždni zaznejú pri sv. liturgiách myšlienky pápeža Františka zakomponované do príhovorov spolu s katechézami.

V stredu 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Pred večernou sv. liturgiou o 17.45 hod. sa pomodlíme moleben k Presvätej Bohorodičke. Vo štvrtok 09. septembra bude tichá adorácia so začiatkom o 18.45 hod. Potrvá do 00 hod. a bude zakončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním. Obetovať ju môžeme za cestu pápeža Františka na Slovensko. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V piatok 10. septembra bude večer detská sv. liturgia, na ktorú pozývame všetky deti, rodičov a pedagógov. Po liturgii bude požehnanie školských tašiek a pomôcok, ktoré si môžete priniesť. Po sv. liturgii bude taktiež krátke stretnutie s deťmi.

V sakristii chrámu môžete prihlasovať deti, ktoré sa tento rok budú pripravovať na slávnosť prvej svätej spovede.

Vyšlo nové číslo časopisu

Všetky modlitby sv. ruženca, večierne či utierne ako aj ostatné pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v našom chráme, obetujme za návštevu pápeža Františka na Slovensku, konkrétne za stretnutie s nami v Prešove.

Bratia a sestry, o týždeň privítame na Slovensku Svätého Otca Františka. Historická chvíľa, ktorej budeme súčasťou, sa stane skutočnosťou. V Prešove ho privítame v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme Vás, aby ste to už neodkladali, aby NCZI malo určitý časový priestor na kontrolu údajov. Elektronická registrácia nie je náročná a trvá chvíľu, ale je už na ňu naozaj najvyšší čas.

Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk, alebo prostredníctvom troch našich oficiálnych gréckokatolíckych biskupských stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole v NCZI, vám teraz v najbližších dňoch príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Oznamujeme vám veľmi dôležitú skutočnosť: Od zajtra, od pondelka 6. septembra, sa môžete na stretnutia so Svätým Otcom Františkom, teda aj na slávenie svätej liturgie s ním v Prešove, zaregistrovať aj otestovaní a tí, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania covidu. Nutné bude aj pre vás zaregistrovať sa na stránke www.navstevapapeza.sk. ALE AŽ OD ZAJTRA – OD PONDELKA 6. SEPTEMBRA, KEDY UŽ BUDE SPUSTENÁ AJ TÁTO REGISTRÁCIA.

Prosíme vás teda, aby ste sa o to nepokúšali už dnes a už vonkoncom nie v tej registrácii, ktorá je pre plne očkovaných, lebo nastavený systém sa nedá obísť či oklamať a zbytočne by ste sa tým zdržali. Zatiaľ je spustená iba registrácia pre plne očkovaných, ktorá pokračuje naďalej. Pre testovaných a pre tých, ktorí prekonali covid nie viac ako pred 180-timi dňami, budú vytvorené samostatné sektory so samostatnými vstupmi podľa vyhlášok. Teda nie spolu so zaočkovanými. Antigénový test nesmie byť starší ako 48 hodín a PCR nie starší ako 72 hodín. Prosíme vás, aby ste si dali test urobiť pred príchodom na podujatie.
Zaočkovaní účastníci si budú môcť vybrať, či budú v sektoroch iba pre zaočkovaných alebo v sektoroch spolu s testovanými a prekonanými. Pretože už máme reálne iba týždeň, treba sa zaregistrovať hneď v najbližších dňoch. Bližšie informácie k OTP účastníkom si môžete prečítať na stránke TK KBS a na našich troch eparchiálnych stránkach. Na ďalších informáciách k tejto záležitosti ešte pracujeme.

Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií.

ODPOVEDE Z REGISTRÁCIE NIEKOMU HODÍ DO SPAMU ALEBO REKLÁM, PRETO SI V TAKOM PRÍPADE, KEĎ NEMÁTE ODPOVEĎ, SKONTROLUJTE AJ SPAM A REKLAMY.

ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME, V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK PROBLÉMU NAPR. PRI OVEROVANÍ NCZI, KEĎ VIETE, ŽE SPĹŇATE PODMIENKY, OBRÁŤTE SA NA NAŠE CIRKEVNÉ CALL CENTRUM ZRIADENÉ PRE NÁVŠTEVU – KONTAKTY SÚ UVEDENÉ NA HORNEJ LIŠTE OFICIÁLNEJ STRÁNKY NAVSTEVAPAPEZA.SK.   

DOŠLO K ZMENE: vstup do areálu bude otvorený UŽ OD POLNOCI Z 13. NA 14. SEPTEMBRA, TEDA OD 00:00 HOD. A UZATVORENÝ O 8:00 HOD., teda približne dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.

DOPRAVNÁ MAPA S PARKOVISKAMI A OBMEDZENIAMI JE UŽ DOSTUPNÁ na oficiálnej stránke navstevapapeza.sk. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove budú zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk.

Dobrovoľníkov pre Prešov už máme viac ako 800, teda ešte potrebujeme približne 100. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SA ZA DOBROVOĽNÍKOV DO ŠTVRTKA 9. SEPTEMBRA 2021 VRÁTANE. Ďakujeme.   

Registrácia ešte stále prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, aj VIP (pozvaných hostí).  

V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy, aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Prešov, Košice, PSK a KSK VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra.

PROSÍME VÁS, ABY – AK STE SA EŠTE NEVYSPOVEDALI TERAZ PRED PRVÝM PIATKOM – STE SA VYSPOVEDALI VO SVOJICH FARNOSTIACH TERAZ NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ, PRETOŽE PRIAMO NA STRETNUTÍ SO SVÄTÝM OTCOM V PREŠOVE UŽ TÁTO MOŽNOSŤ Z LOGISTICKÝCH DÔVODOV NEBUDE MOŽNÁ. A VŠETCI VIEME, ŽE NAŠA PLNÁ ÚČASŤ BUDE VTEDY, KEĎ PRIJMEME SVÄTÉ PRIJÍMANIE NA PÁPEŽSKEJ SVÄTEJ LITURGII.  

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra je súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej návštevy.

REGISTRÁCIA NA PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE