• Stredu 8. septembra je sviatok Narodenia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 hod. (csl.); 16.30 hod. (sl.) a 18.00 hod. (sl.). Pri všetkých liturgiách bude myrovanie.
  • Vo štvrtok 9.9. pozývame kurátorov našej farnosti na pracovné stretnutie. Začne sa o 19.00 hod., po večernej sv. liturgii.

  • V piatok 10 septembra sa s deťmi opäť stretneme na detskej svätej liturgii. Čas svätých liturgií sa nemení. Budú vždy o 17.30 hod.  Na detské sv. liturgie pozývame všetky deti, zvlášť tie, ktoré sa budú pripravovať v tomto školskom roku na prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie. Aj na tento školský rok je pripravená pre detské sv. liturgie séria úloh a každý bude podľa vynaloženej námahy na konci školského roka odmenený.

  • Sobota 11. septembra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • Budúcu nedeľu 12. septembra v popoludňajších hodinách o 14.00 bude opäť po prázdninách  v našom chráme otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Aj všetci domáci sú srdečne pozvaní.