Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov.

Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach.

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod.

V utorok 7. novembra vás pozývame na koncert bohosloveckej skupiny Anastasis do kina Scala. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

V stredu 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností. Sv. liturgie budú o 6:30 a o 18:00 hod. s myrovaním.

V piatok 10. novembra bude po večernej sv. liturgii stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď a ich rodičov.

V sobotu 11. novembra vás pozývame na 26. ročník festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v našom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove od 14:00 hod. V rámci spoločného vystúpenia sa predstaví aj náš chrámový zbor Hlahol. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

V nedeľu 12. novembra vás pozývame na modlitby chvál s biblickým vyučovaním so začiatkom o 18:00 hod.

Pozývame všetky deti a mladých našej farnosti, ktorí sa chcú aj tohto roku zapojiť do koledníckej aktivity Dobrá novina, aby sa už odteraz nahlasovali v sakristii chrámu. Koledovať budeme 25. decembra v popoludňajších hodinách.

V sakristii chrámu si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2018 za cenu 14,-€ (vrátane kalendára na rok 2019) a Misionár vo výške 11,-€.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

Využime dušičkovú oktávu do 8. novembra vrátane na získanie plnomocných odpustkov pre duše v očistci.