Budúcu nedeľu 12. marca bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu Krížovej cesty o 16:15 hod. a pôstnu večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer veľkopôstny moleben (biblická škola a modlitby mužov nebudú), v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok stretko na fare ani zborík nebudú (prázdniny).

Upozorňujeme, že v stredu 8. marca bude ráno sv. liturgia o 6:00 hod.

Parastas za zosnulých sa pomodlíme vo štvrtok 9. marca po večernej sv. liturgii.

Druhá zádušná sobota bude 11. marca. Po rannej sv. liturgii budú hramoty.

V nedeľu 12. marca vás pozývame na krížovu cestu o 16:15 hod., pôstnu večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.