– Dnes popoludní vás pozývame na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční na Hlavnej ulici (pred Sberbank). Program začína o 13:00 hod. a potrvá do 19:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude miesto konania kino Scala. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
– Večiereň v našom chráme bude o 17:00 hod.
– Budúcu nedeľu 12. júna bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.
– V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod.
– V piatok 10. júna vás pozývame na Noc kostolov, ktorá sa opäť uskutoční aj v našom chráme s bohatým programom a potrvá od 18:00 hod. do 22:00 hod. Celý program nájdete na plagáte vzadu i v Informátore. Pozvite aj svojich blízkych, či známych do nášho chrámu.
– Pozývame vás na posledné modlitby chvál pred letnými prázdninami, ktoré budú v nedeľu 12. júna o 18:00 hod. Ako hosť vystúpi gospelová skupina F6 z Čičavy.
– Mladým dávame do pozornosti Bárkafest, ktorý sa uskutoční 10. – 12. júna v našom centre v Juskovej Voli. Prihlásiť sa je potrebné do 8. júna cez online formulár. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.
– Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa púte do Turzovky v sobotu 18. júna za cenu 11,-€/osoba s celodenným programom a naším gréckokatolíckym kňazom. Program púte a kontakt pre nahlásenie sa nájdete vzadu na nástenke.
– Taktiež povzbudzujeme deti a mladých k možnosti zúčastniť sa niektorého z letných stretnutí v Juskovej Voli. Termíny, cenu i kontakt nájdete vzadu na plagáte.
– Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove otvára v šk. roku 2016/2017 ako 1. cirkevná základná škola v Prešove športovú triedu. Pri tejto príležitosti volejbalový športový klub MIRAD Prešovskej univerzity v Prešove organizuje dňa 7. júna 2016 na tejto škole exhibičný zápas ako PROMO akciu k otvoreniu športovej triedy so začiatkom o 11:30 hod. v telocvični školy.
– Cirkevná základná škola s materskou školou blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove v šk. roku 2016/2017 ďalej otvára aj pobočky detského folklórneho súboru Rozmarija a jazykovej školy MTM. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na stránke školy: www.gojdic.edupage.sk.
– Povzbudzujeme rodičov končiacich ročníkov základných škôl k uvažovaniu nad štúdiom svojich detí na našom cirkevnom Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča tu v Prešove. Druhé kolo prijímacích skúšok je 21. júna. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.
Vyšlo nové číslo Slova a Informátora. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.