• Máme za sebou tretí týždeň predvianočného pôstu – Filipovky a zajtra vstupujeme do jeho štvrtého týždňa. V priebehu Filipovky sme pre vás pripravili meditácie nad Božím slovom, ktoré sú každú nedeľu polhodinky pred večierňou, so začiatkom o 17.30 hod. Dnes večer vás pozývame na tretie stretnutie.

  • Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do prípravy vianočného programu, na spoločné stretnutie dnes po liturgii, ktorá bude o 10.00 hod. a potom v utorok o 16.00 hod. tu v chráme.

  • V pondelok 6. decembra je sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. Sv. liturgie budú o 6.30 csl. a  o 18.00 – detská sv. liturgia. Pri večernej sv. liturgii bude myrovanie. (V piatok už detská sv. liturgia nebude, ale riadna o 17.30 hod.)

  • V stredu 8. decembra je prikázaný sviatok Počatia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

  • V piatok 10. decembra bude predvianočná spoveď chorých. Prosíme vás, aby ste do stredy nahlásili chorých, ktorých nechodíme spovedať pravidelne na prvý piatok.

  • Sobota 11. decembra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • V tú istú sobotu popoludní o 15.00 hod. bude na fare pracovná dielňa – stretnutie detí, ktoré chcú pomôcť pripraviť drobné vianočné ozdoby a iné predmety, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze (19.12.). Výťažok z predaja sa aj tentoraz použije na rozšírenie vyrezávaného betlehema. Pozývame aj rodičov.

  • Nedeľa 12. decembra je druhá v mesiaci, preto bude v našom chráme popoludní o 14.00 hod. otvorené modlitebné stretnutie Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu. Pri večernej adorácii bude slúžiť modlitbou príhovoru farské modlitbové spoločenstvo.

  • Predvianočná sv. spoveď pre našu farnosť bude tak ako obyčajne v nedeľu pred sviatkami Pánovho narodenia teda 19. decembra popoludní od 14.30 hod. Komu by nevyhovoval tento deň, nech radšej využije k sviatosti zmierenia ktorýkoľvek deň predtým, nie potom.

  • V sakristii chrámu vám ponúkame k zakúpeniu knižné aj nástenné kalendáre na rok 2011. Zároveň prosíme tých, ktorí sú členmi spolku sv. Cyrila a Metoda, aby si svoje knižné kalendáre a podielové knihy išli vyzdvihnúť do katedrálneho chrámu v meste.

  • GMC Bárka v Juskovej Voli organizuje počas zimných prázdnin v čase od 02. – 05. januára 2011 tretí ročník zimného pobytového tábora sv. prvomučeníka Štefana. Tábor je pre deti vo veku od 9 do 12 rokov a cena pre jednu osobu je 20,- €. Prihlásiť sa dá do 21.12.2010.