Aktuálne oznamy k 5. augustu 2018

Budúcu nedeľu 12. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

V pondelok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie.

V dňoch 11.- 12. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť v Klokočove. Celý program slávnosti nájdu záujemcovia vzadu na plagáte. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii.

Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Pozývame vás zúčastniť sa Ďakovnej púte našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma, ktorá sa realizuje dvoma spôsobmi, a to autobusom alebo letecky. Oba varianty nájdete vzadu na nástenke s cenami a programom. Nahlasovanie je predĺžené do 15. augusta. Využime túto príležitosť.