V pondelok 6. augusta je sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú: 6.30 csl.; 16.30 sl. a 18.00 sl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

V piatok 10. augusta bude večerná sv. liturgia spojená s modlitbami za uzdravenie a bude prebiehať v réžii spoločenstva koinonie Jána Krstiteľa s otcom Antonom Pariľákom. Čas liturgie sa nemení, bude o 17.30 hod.

V sobotu 11. augusta bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa slávnosť z príležitosti 90. výročia príchodu sestier baziliánok do Prešova. Archijerejská sv. liturgia sa začne o 9.00 hod. Spievať pri nej bude študentský zbor Národnej hudobnej akadémie Mykolu Lysenka z Ľvova.

Sobota 11. augusta je tiež druhá sobota v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť večeradlo obetované za kňazov a modlitebné skupiny. Na tento úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

V nedeľu 12. augusta bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katechizácie a katolíckych škôl.

Všetci sme srdečne pozvaní na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine v sobotu 18. a nedeľu 19. augusta. Hlavným slúžiteľom slávnostnej nedeľnej sv. liturgie bude vladyka Igor Voznyak, ľvovský arcibiskup a metropolita a kazateľom J. Em. Joachim kardinál Meissner, kolínsky arcibiskup. V sobotu večer po archijerejskej sv. liturgii, vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita posvätí Dom Mikuláša Klimčáka.

V sakristii je nové číslo Slova (16), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový Farský informátor.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona