Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek.

V stredu večer sa po sv. liturgii pomodlime Akatist požehnania rodín, ikosy 1 – 3.

V sobotu 11. júla bude o 17:00 hod. večeradlo obetované za kňazov.

Odpustová slávnosť našej farnosti bude v nedeľu 19. júla. Duchovná príprava začne v stredu 15. júla večernou sv. liturgiou. Podrobný program nájdete čoskoro na plagáte, na ktorý vás upozorníme.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo (dvojčíslo 14-15) a Misionára. Predplatitelia si ich môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka. Farský časopis Informátor vyjde k budúcej nedeli 12. júla.

Oznam Okresného riaditeľstva PZ v Prešove

Drahí veriaci, v letnom čase sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Zvlášť to platí v čase zníženej viditeľnosti, keď nemajú na sebe reflexné prvky.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj situácie pri počte usmrtených chodcov sa polícia v Prešovskom kraji v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude viac zameriavať práve na chodcov a ich povinnosti v cestnej premávke, ale taktiež na vodičov a ich povinnosti voči chodcom. Policajti budú kontrolovať dodržiavanie zákazu používania alkoholických nápojov vodičmi motorových vozidiel, ale aj nemotorových vozidiel či chodcov v cestnej premávke

Chodec je povinný:

– používať predovšetkým chodník, tam kde nie je alebo kde je neschodný, chodí po ľavej krajnici a kde nie je alebo je neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky,

– mať na sebe za zníženej viditeľnosti, ak ide po krajnici alebo po okraji vozovky, viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

– pred vstupom na vozovku sa presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať,

– pri prechádzaní cez cestu použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os.

Preto nezabúdajte, reflexný prvok a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vám môže zachrániť život!