• Ako prípravu na sviatok Zoslania Svätého Ducha vás pozývame na modlitbu deviatnika – Moleben k Svätému Duchu každý večer po sv. liturgii až do soboty.
  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v tomto týždni v stredu po večernej sv. liturgii.

  • Sobota 11. júna je posledná (piata) zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia za zosnulých zapísaných v Knihe hramôt bude ráno o 6.30 hod.

  • V tú istú sobotu sa koná aj stretnutie prvoprijímajúcich detí s naším vladykom Jánom v Ľutine. Archijerejská sv. liturgia sa začína o 10.00 hod. Po nej bude obedňajšia prestávka a potom športovo-zábavné popoludnie. Program sa končí modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15.45 hod.  kto by mal záujem ísť spoločne, nech sa prihlási v sakristii.

  • Sobota 11. júna je zároveň druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Po nej nasleduje celonočné bdenie, ako príprava na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, ktorý bude budúcu nedeľu. Najprv sa budeme modliť Moleben k Svätému Duchu, potom pred vyloženou Najsv. Eucharistiou ruženec, Akatist k Svätému Duchu a až do rána sa bude striedať modlitba žalmov s tichou poklonou. Bdenie sa zakončí ráno o 7.00 hod. slávnostným večeradom. Všetci ste srdečne pozvaní – či už na celonočný program alebo na niektorú z jeho častí.

  • Budúcu nedeľu 12. júna máme zároveň sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie a sv. liturgie sa začnú slávnostným vzývaním Svätého Ducha – modlitbou Kráľu nebeský.

  • V rámci Dňa otcov, ktorý sa každoročne oslavuje v mesiaci jún plánujeme zorganizovať spoločný farský výlet rodín do košického Čermeľa a blízkeho rekreačného strediska Alpínka v sobotu 18. júna. Podrobnejší program a cenu vyhlásime budúcu nedeľu. Kto má záujem o túto farskú akciu, môže sa prihlásiť v sakristii.