V pondelok popoludní bude veľká večiereň o 14:00 hod.

Vo svetlý utorok, stredu, štvrtok a piatok bude veľká večiereň pred večernou sv. liturgiou o 17:30 hod. (v piatok o 17:00 hod.).

V stredu 8. apríla vás pozývame k modlitbe vďaky Pánu Bohu za dar v osobe Svätého Otca Františka súkromne, ako i pri rannej či večernej sv. liturgii (13. marca sme si pripomenuli 2. výročie zvolenia na Petrov stolec).

V piatok 10. apríla je voľnica. Po večernej sv. liturgii bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí ako i samotných detí.

V sobotu 11. apríla vás pozývame na Púť k Božiemu milosrdenstvu do Ľutiny s katolíckym laickým misionárom Judom Antoine. Program začína Korunkou Božieho milosrdenstva o 9:30 hod., archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod., akatistom požehnania rodín (hneď po sv. liturgii) a katechézou Juda Antoine o 13:00 hod. Srdečne pozývame.

Budúca nedeľa 12. apríla je Tomášova alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývame na katechézu na tému Božie milosrdenstvo doplnenú čítaním z Denníčka sr. Faustíny a modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po korunke bude hneď večiereň. O 18:00 hod. bude modlitba chvál.

Cestovná kancelária JOMI – Jozef Šak vás pozýva na púť do Medžugorja v termíne 1. – 6. máj 2015 za cenu 165,-€. Celý program nájdete na plagáte na našom webe i na nástenke.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa Púte maltézskeho rádu do Lúrd od 1. do 5. mája 2015 v cene 490,-€ (letecky). Ponuka platí pre chorých, dobrovoľníkov ako i pútnikov. Záujemcovia nájdu informácie vzadu na plagáte.

V sakristii máme na predaj nové CD o. P. Milenkýho s názvom Dnes už viem v sume 10,-€ a vzadu na stolíku je na predaj pobožnosť k ikone Sv. rodiny v sume 1,-€.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave i samotnej realizácii obradov Veľkej noci.