Aktuálne oznamy k 4. septembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň a po jej skončení panychída za všetkých zosnulých.

Je pred nami misijný týždeň. Do pozornosti vám dávame stavovské stretnutia pre ženy v pondelok večer, pre mužov v utorok večer a pre seniorov v stredu večer. Vo štvrtok bude večer obnova krstných sľubov a pomazanie chorých. V piatok bude o 16.00 hod. stretnutie detí v pastoračke a večer bude obnova manželských sľubov s eucharistickou adoráciou a odprosovaním za hriechy farnosti. V sobotu bude po sv. liturgiách novéna k Matke ustavičnej pomoci. O 16.30 hod. stretnutie s mládežou v pastoračke. Sv. ruženec sa predmodlievajte tí, podľa toho ako to máte vo zvyku. Povzbudzujeme vás k účasti na jednotlivých stretnutiach.

Budúcu nedeľu 11. septembra bude o 6.30 utiereň, sv. liturgie budú iba dve, a to o 7.30 a 10.30 hod. s myrovaním a zbierkou na misijný fond o. redemptoristov. Po sv. liturgii o 10.30 hod. bude posvätenie misijného kríža. Večer o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. budú modlitby chvál.

Po ranných sv. liturgiách a popoludní od 15.00 hod. máte možnosť pristúpiť k sv. spovedi či duchovnému rozhovoru s o. misionármi.

Prosíme všetkých, ktorí chcú pristúpiť k sviatosti pomazania chorých, aby sa zapísali vzadu na papier.

Vo štvrtok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 hod. a o 18.00 hod. s myrovaním.

Sv. liturgie vo Veľkom Šariši budeme opäť sláviť od nedele 18. septembra v čase 10.00 hod.

Na chrám darovala bohuznáma rodina z krstu 50,-€. Úprimne Pán Boh zaplať.