– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– Budúcu nedeľu 11. septembra bude farská zbierka na stavbu fary.

– Modlitby matiek budú v pondelok večer, modlitby mužov v utorok večer, v stredu večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s korunkou a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod., v piatok detská sv. liturgia s požehnaním žiakov, študentov, učiteľov i rodičov a školských potrieb. Pred sv. liturgiou bude večeradlo obetované za kňazov o 16:30 hod.

– Vo štvrtok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním.

– Vyučovanie gréckokatolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy na základných školách našej farnosti budú zverejnené budúcu nedeľu.

– Aj v tomto školskom roku máme k dispozícii telocvičňu na ZŠ Prostějovská. Začíname v pondelok 12. septembra o 19:00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

– Prvé stretko na fare pre deti bude v piatok 16. septembra o 16:15 hod. V ten istý deň bude aj prvý nácvik zboríku na fare po stretku o 16:45 hod. Srdečne pozývame všetkých, starých i nových záujemcov.

– V nedeľu 11. septembra ideme na zbierku do Litmanovej. V nedeľu 25. septembra máme zbierku vo farnosti Sulín. Kto by mal záujem ísť na tieto zbierky môžesa zapísať vzadu na papier. Odchod do Litmanovej je od chrámu o 6:45 hod.

– Zbierky v mesiaci september budú takto: 11. september – farská zbierka na stavbu fary, 18. september – zbierka na kňazský seminár.

– 23. septembra sa uskutoční metropolitné zhromaždenie. Prosíme vás o modlitby za všetkých účastníkov i požehnaný priebeh.

– Vzadu na nástenke je pozvanie na stretnutie s mystičkou Myrnou Nazzour zo Sýrie, a to v našom chráme na Sekčove v utorok 13. septembra.